Eigen energie opwekken

Wek zelf uw eigen stroom op!

Groen stroom

Voor een huisbezitter is het doorgaans erg interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen kunnen immers door middel van het zogenaamde netgekoppeld systeem voor een zeer groot deel voorzien in de eigen stroombehoefte.

Hoe werkt het?

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet middels het netgekoppelde systeem dat via een synchrone omvormer op het stroomnet aangesloten is. Dat proces wordt salderen genoemd. Salderen is een essentieel onderdeel, omdat de elektriciteit die wordt opgewekt, niet altijd direct door de gebruiker wordt verbruikt. Bij dit systeem kan de opgewekte stroom namelijk door het elektriciteitsbedrijf afgetrokken worden van de stroom die verbruikt is. Hierdoor wordt de stroom die u heeft opgewekt in feite verkochte aan het elektriciteitsbedrijf. De leverancier zal hiervoor het bedrag betalen dat om dat moment van toepassing is.

Op deze manier kan het elektriciteitsbedrijf de stroom die u heeft opgewerkt weer doorverkopen als groene stroom. Het is echter verstandig om er voor te zorgen dat uw stroommeter kan terug draaien bij negatief stroomverbruik, zodat de stroom die u heeft opgewekt daadwerkelijk wordt verrekend. Mocht u daar over twijfelen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw elektriciteitsbedrijf. Om geen geld mis te lopen is het wellicht noodzakelijk om een nieuwe meter te installeren.