This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Kies voor veiligheid

Groot risico op ongeval

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 is gebleken dat het risico van een ongeval met één dag verzuim of meer in de metaalsector 5,1% bedraagt. Dit is een zeer hoog percentage, vergeleken met een standaard gemiddeld van 1,4%. Het risico moet uiteraard enorm omlaag. Gelukkig zijn al veel bedrijven bezig met het veiliger maken van de werkomstandigheden. Het is echter nu al zeer van belang dat als u een bedrijf zoekt in de metaalsector, voor bijvoorbeeld het lassen of bewerken van RVS of aluminium, machinebouw of plaatbewerking, u erop let dat dit bedrijf diverse veiligheidsvoorschriften omarmt. Om dit controleren u wat makkelijker te maken, geef ik u hierbij enkele tips waar u op moet letten.

5xBeter

Zoals gezegd; het is belangrijk dat u voor uw klus een bedrijf zoekt dat veilig te werk gaat. U wilt immers niet dat iemand in een langdurig verzuim terecht komt dankzij uw klus! Gelukkig bent u niet de enige die dat vindt. Om de veiligheid in de metaalsector te verbeteren is het instituut 5xBeter opgericht. In dit gezelschap zitten vijf partijen die gezamenlijk het veilig en gezond werken in de metaalsector willen verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de ontwikkeling van de arbocatalogus, met daarbij heel praktische hulpmiddelen. Ook worden er Verbetercoaches ingezet. De vijf partijen die zich inzetten voor dit prachtige doel zijn de Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en vakbond De Unie. Deze groepen richten zich op de volgende vijf belangrijke punten in de metaalsector:

  • Fysieke belasting
  • Gevaarlijke stoffen
  • Lasrook
  • Machineveiligheid
  • Schadelijk geluid

Controleer bij het uitkiezen van een bedrijf voor uw klus dus goed of dit bedrijf de punten die 5xBeter nastreeft ook goed waarmaakt.

RI&E Metaalbewerking

Een andere vooraanstaande groep in het belang van de metaalsector is de RI&E voor Metaalunieleden. Zij helpen de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en arborisico’s te verminderen. Als een bedrijf gebruik maakt van de RI&E Metaalbewerking, deze correct toepast en onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf valt, dan hoeft dit bedrijf vaak niet meer getoetst te worden door een gecertificeerde deskundige. Het is dan immers een bewezen bedrijf dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers als zeer essentieel beschouwt. Controleer dus goed of het bedrijf waar u uw klus neer wilt leggen handelt volgens de RI&E Metaalbewerking.

Kies ook voor veiligheid in de metaalsector

Kies dus niet uit gemak zomaar het meest dichtstbijzijnde of het goedkoopste bedrijf in de metaalsector. Zolang mensen producten blijven afnemen bij onveilige bedrijven, daalt het percentage ongevallen in de metaalbewerking natuurlijk nooit. Controleer dus of u te maken heeft met een bedrijf dat veiligheid en gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan, en gun hen uw opdracht. Zo draagt ook u uw steentje bij aan veiligheid in de metaalsector!