This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

SDE++ subsidie 2021, voorwaarden en aanvraag.

SDE++ subsidie 2021, voorwaarden en aanvraag.

SDE++ subsidie voor zakelijke zonnepanelen

De SDE++ subsidie is een regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiermee wil de RVO de duurzame energieproductie stimuleren. Ook in 2021 is deze financiële steun beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in groene stroom. Het milieu heeft het nodig dat we op grote schaal duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld door de aanleg van een zonnepark of het plaatsen van zonnepanelen op het dak van uw bedrijf. Dit vraagt wel een flinke investering. Daarom komt de overheid ondernemers tegemoet met de SDE++ subsidie. Lees hier waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Voorwaarden SDE++ zon

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De zonnepanelen installatie moet een vermogen hebben van meer dan 15 kWp
  • De installatie moet aangesloten zijn op een grootverbruikersaansluiting
  • Een haalbaarheidsstudie is nodig bij een installatie van meer dan 500 kWp
  • U moet in het bezit zijn van een omgevingsvergunning bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij een nieuw te bouwen gebouw
  • Is de eigenaar van de locatie niet de aanvrager van de subsidie? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig
  • Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet binnen 18 maanden gerealiseerd zijn

SDE++ subsidie aanvragen

Wilt u ook zakelijk groene stroom opwekken? Vergeet dan zeker niet om de SDE++ subsidie op tijd aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie 2021 moet u zich inschrijven voor een openstellingsronde. U schrijft zich in voor een bepaalde hoogte van de subsidie. er wordt gekeken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Over het algemeen krijgt u binnen drie maanden een reactie. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u beginnen met het plaatsen van de zonnepanelen!